DECLARAȚIE POLITICĂ: Promovarea drepturilor femeilor şi combaterea violenţei domestice

DECLARAȚIE POLITICĂ: Promovarea drepturilor femeilor şi combaterea violenţei domestice

DECLARAȚIE POLITICĂ DIN DATA DE 14 MARTIE 2023: https://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.stenograma?ids=8505&idm=1,034&idl=1

În urmă cu o săptămână, am celebrat ziua tuturor femeilor. Pe lângă mesajele frumoase urate doamnelor şi domnişoarelor, este necesar să discutăm şi despre problemele cu care ele se confruntă.

Promovarea drepturilor femeilor şi combaterea violenţei domestice sunt două dintre cele mai importante responsabilităţi ale noastre, ca societate.

Aceste două probleme sunt strâns legate, deoarece violenţa domestică este una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor femeilor. Ea poate lua multe forme, inclusiv abuz fizic, verbal, sexual şi emoţional. Acest tip de violenţă afectează, în mod direct şi indirect, milioane de oameni din întreaga lume, inclusiv din România.

Este important ca societatea să ia măsuri pentru a combate acest fenomen şi pentru a proteja victimele. În ultimii ani, drepturile femeilor au fost promovate în mod activ, dar violenţa domestică rămâne o problemă serioasă. Acest lucru a fost recunoscut de către instituţiile statului, care au luat măsuri pentru a adresa această problemă. Cu toate acestea, responsabilitatea de a promova drepturile femeilor şi de a combate violenţa domestică este în mare parte comună, atât a noastră, a cetăţenilor, cât şi a statului.

Pentru a îndeplini obiectivele pe care ni le asumăm, sunt necesare schimbări de mentalitate şi de comportament. Putem face asta prin educarea tuturor membrilor societăţii despre egalitatea de gen şi despre importanţa respectării drepturilor femeilor. Trebuie încurajate femeile să-şi exprime opiniile şi să participe la luarea deciziilor în societate. De asemenea, este important ca femeile să fie ajutate pentru a-şi dezvolta abilităţile şi să-şi îmbunătăţească statutul social.

Deopotrivă, esenţial este să se promoveze o cultură a respectului şi a toleranţei în societate! Asta presupune încurajarea unei atitudini pozitive faţă de femei şi încurajarea unei comunicări deschise şi sincere între membrii familiei, ai comunităţii. Un rol cheie îl are şi încurajarea femeilor să se adreseze autorităţilor competente în cazul în care sunt victime ale violenţei domestice.

Avem nevoie ca, la nivelul societăţii, să fie încurajată o atitudine pozitivă faţă de femeile care îşi asumă responsabilităţi la nivelul comunităţii. Vocea femeilor trebuie să se facă auzită!

Promovarea drepturilor femeilor şi combaterea violenţei domestice sunt strâns legate şi trebuie abordate împreună, pentru a asigura că toţi oamenii sunt trataţi cu respect şi că victimele sunt protejate.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *